Önder Vakfı Tanıtımı

Önder İlim Kültür ve Sosyal Hizmet Vakfı

Vakfımızın Tam Adı:  Önder İlim Kültür ve Sosyal Hizmet Vakfıdır

Vakfımız 10 Şubat 1988 tarihinde 12 mütevelli üyesi ile Battalgazi Mah. Selçuk Cad. No:152 Ankara adresinde kurulmuştur. 1989 yılında Vakfımızın ilk kütüphanesi kurulmuştur. 1992 yılında Battalgazi mahallesinde 2. kütüphanemiz kurulmuştur. 1993 yılında 60 kişi kapasiteli  Önder Çıraklık Merkezi kurulmuştur. 2003 senesinde Önder Vakfı Spor Lokali açılmıştır.  Şu an Vakıf Merkezimiz, Kütüphanemiz ve Gençlik Merkezimizle Önder Mahallesi Selçuk Caddesi No:4/4-6 adresinde  en verimli şekliyle hizmetine devam etmektedir.

Vakfımızın Amacı

Milli ve ahlaki değerimize bağlı insan yetiştirmek gayesi ile toplumun  yaşam, duyarlılık, eğitim, sorumluluk, hizmet bilincini ve kalitesini yükseltecek kişilerle, hayati, iktisadi ve içtimai ihtiyaçları karşılayıp aralardaki birlik ve beraberliği temin edici her türlü faaliyette bulunmak.

Vakfımızın Hedefleri

  • Vakfımızın hizmetlerini icra edebileceği bir kültür merkezi tesis etmek. Bir bina inşa edip teşrifatını yapmak.
  • Vakfımızın hizmetlerinde kullanabileceği bir minibüs temin etmek
  • En az 100 öğrenciye burs vermek
  • Muhtaç ailere sistematik yardımlarda bulunmak
  • Vakfa sürekli gelir sağlamak amacıyla müesseseler kurmak veye kurulu olanlara iştirak etmek
  • Çevremizdeki insanların kendilerini ifade edebilecekleri aylık bir dergi / bülten çıkarmak

Vakfımızın Vizyonu

Sosyal hizmet ihtiyaç gurupları olan kadın, çocuk, genç , yaşlı ve özürlülerin mutluluğunu daima göz önünde tutarak hareket etmek. Bunu sağlamak için insana yatırım yapmak. Üyelerin ve Sosyal Hizmet ihtiyaç guruplarının ihtiyaçlarını karşılamak. Bu doğrultuda her türlü yeniliğe açık olmak, yeni projeler üretmek…

Vakfımızın  Hizmet Konuları

Gönüllü kuruluşlar arasında uyum ve işbirliği sağlamak, ortak hizmet projeleri uygulamalarını özendirmek, toplumun yarar ve güvenini kazanacak hizmet uygulamalarına maddi ve manevi destek vermek.

Topluma ve insana ilişkin sorunlarda kamuoyunu aydınlatmak ve bu sorunları giderecek kural, yöntem, proje ve gerekli bilgileri içerecek toplantılar düzenlemek ve yayınlar yapmak,

Vakfın amacı doğrultusunda felsefî, bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal araştırmalar ve çalışmalar yapmak. Bu konuda yapılan çalışmalara maddi ve manevi destek vermek.

Vakfımızın Hizmet Yöntemleri

Vakfın imkânlarına göre talebelere karşılıksız burs ve kredi temin eder.

Fakir, yoksul, acil hasta, ihtiyar ve kimsesiz olanlara her yönüyle muhtaç durumda olanlara, ölüm, doğum, sünnet, evlenme, tahsil, hastalık, kaza, deprem, afet ve benzeri çeşitli olaylardan meydana gelen ihtiyaçlara imkân nispetinde ayni ve nakdi yardımda bulunur.

Süreli ve süresiz yayın yapar.

Kütüphane ve internet tesis eder.

Şartlı bağışları, şartlarına uygun olarak sarf eder.

Yasaların ve ilgili mercilerin müsaadesi ile yurt dışındaki işçilerimizle yurt içindeki işçi, kalfa ve çıraklarımızın her meselesiyle ilgilenir ve onlara yardımcı olur.

Vakfa gelir sağlamak amacıyla idaresi, kanunları çerçevesinde vakfın amacına uygun müesseseler açar veya kurulmuş olanlara iştirak eder.

Vakfımızda aylık toplumsal konularla ilgili seminer düzenlemek.

Kütüphane Hizmetleri

Önder Vakfı Kütüphanesi 15.000 adet kitap ile 200  m²  bir alan içinde hizmetini  devam ettirmektedir. 1989 yılından beri kütüphanecilik hizmetini aralıksız devam ettirmektedir..

İlköğretim ve ortaöğretim alanında benzeri bulunmaya kütüphanemiz yaklaşık olarak on ilköğretim ve beş ortaöğretimin merkezinde bulunup bu okullara maksimum şekilde faydalı olmaktadır.

12 bilgisayarlı internet hizmeti ile desteklenen kütüphanemizle öğrenciler istediği araştırmayı ve ödevi kolayca bulabilmektedir.

Printer (Yazıcı) imkanı ile internetten ve bilgisayar üzerinden, fotokopi imkanı ile kitaplardan  bilgi edinilmeyi kolaylaştırmıştır.

Eğitim Öğretim Hizmetleri

Eğitimi ve öğretimi destekleme maksatlı öğrencilere burs, kurs verilmektedir.

Bölgemizde bulunan yabancı uyruklu yetişkin kişilere dil kursu, mesleki edindirme kursları (terzilik, kuaförlük) tertip edilmektedir.

Bölgemizde bulunan yabancı uyruklu ilkokul seviyesindeki öğrencilere ilkokul eğitimi verilmektedir. Bunlara öncelikle dil öğretimi verilerek topluma adaptasyonu sağlanmakta ve örgün eğitimlerine devam ettirilmektedir.

Her öğretim yılı başında kırtasiye yardımları yapılmakta, muhtaç olan öğrencileri giydirme devam edilmektedir.

İlköğretim ve orta öğretim öğrencilerin kişisel, psikolojik ve sosyal gelişimi için yaz tatili döneminde “yaz okulu” kış döneminde “kış okulu” düzenlenmektedir.

Ayrıca şehir içi ve şehir dışı geziler, piknikler, seminerler, programlar tertip etmektedir.

Sosyal Yardım Hizmetleri

Vakfımızın bulunduğu bölge itibari ile gecekondu bölgesi olması ve ihtiyaç sahibi ailenin çok olması hasebiyle yardıma muhtaç ailesi çok fazladır. Özellikle son dönemlerde bölgemize yurt dışından gelen Somalili, Suriyeli ve Iraklı muhacirlerin bölgemizde  (30.000 kişi) ikamet etme mecburiyetinden dolayı bu ihtiyaç sahibi ailelere kış döneminde kömür, odun, soba, battaniye gibi kışa yönelik yardımlar yapılmaktadır.

Temel  ihtiyaçlarını karşılamak üzere günlük 150 aileye , aylık 3000 aileye yiyecek yardımı, kıyafet, elbise, ayakkabı, halı, mutfak gereçleri  vb. yardımlar yapılmaktadır.

Hastalara ilaç yardımı, öğrencilere kırtasiye yardımı yapılarak desteklenmektedir.

 

Ayrıca ihtiyaç sahiplerine nakdi yardım ve gıda çeki ile iktisadi olarak yardım edilmektedir.